Kategorier
Artikler

Advokat og PwC-styremedlem Pande Aas vekk etter 13 år i firmaet

Advokat, direktør og tidligere styremedlem Cecilie Pande Dramstad Aas er fjernet fra advokatfirmaets nettsider etter 13 år i firmaet, et år etter publiseringen av pwcsaken.no. Aas spilte en sentral rolle i PwC-saken, der hun blant annet lagde falsk intern dokumentasjon for å dekke over trusler i advokatfirmaet, forsøkte å hindre hendelsene som hadde funnet sted […]

Kategorier
Artikler

Advokat Trond Ingebrigtsen vil ikke svare om lovbrudd

Advokat Trond Ingebrigtsen fikk oversendt kvitteringer og intern dokumentasjon som viste brudd på arbeidsmiljøloven i firmaet han leder, inkludert ulovlig overtid og nattarbeid. Da det ble fremmet lønnskrav for tiden på jobb, svarte PwC med å bruke lønnskravet som grunnlag for oppsigelsestrussel. Både Ingebrigtsen og tidligere førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen ble bedt om å kommentere […]

Kategorier
Artikler

PwC-ansatte slår tilbake mot avsløringer med falske anklager

Flere nåværende og tidligere ansatte i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers er blitt navngitt i forbindelse med kritikkverdige forhold, og har fått taleopptak, bilder og interne kalendere publisert. Nå slår navngitte advokatfullmektiger tilbake mot pwcsaken.no, og pekes på som kilden til løgner spredt via sosiale medier. Dokumentasjon om flere nåværende og tidligere PwC-ansatte PwCsaken.no har publisert utfyllende dokumentasjon […]

Kategorier
Artikler

BAHR ansetter advokat som avgav falsk forklaring

Advokat Ole Jakob Raa (→) ansettes av BAHR for å jobbe i gruppen for kapitalforvaltning. BAHR-advokat Ole Jakob Raa ble i sin forrige jobb formelt intervjuet av granskere i en overgrepssak. Granskningen konkluderte i en granskningsrapport med at Raa hadde fremmet falske voldsanklager mot en kollega muntlig og skriftlig. Raa hevdet at de falske voldsanklagene […]

Kategorier
Artikler

BAHR-advokat Ole Jakob Raa fortalte psykologer om å ha brukt kvinne i oppdiktet angrep

Ole Jakob Raa, advokat i BAHR, ble formelt intervjuet av psykologer i varslingssak mot ham. I intervjuet innrømmet han å ha brukt en kvinne i et oppdiktet angrep – advokaten fortalte granskerne at skriftlige anklager der han gav seg selv en helterolle var usanne. Advokat Raa (→) ble opplyst om omtalen og gitt tilsvarsmulighet, men […]

Kategorier
Artikler

Psykolog Rolv Mohn i Moment ytterst i lovens gråsone

Psykolog Rolv Mohn, leder i Moment Organisasjon og Ledelse, la seg ytterst i lovens gråsone etter innsynsbegjæring i forbindelse med en faktaundersøkelse. Moment endret også samme faktaundersøkelse etter en forespørsel fra oppdragsgiver PwC. Psykolog Rolv Mohn i Moment er informert om omtalen og ble invitert til å gi tilsvar, men avslo. Valgte først å ikke […]

Kategorier
Artikler

Linn Katrin Hansen i PwC med harde angrep mot psykolog

Linn Katrin Hansen, advokatfullmektig i PwC, kom med en lang rekke svært harde angrep mot president av Norsk Psykologforening over 12 år, Tor Levin Hofgaard, og en kollega. Hofgaard var gransker i en varslingssak der advokatfullmektig Hansen avgav falsk forklaring. Den falske forklaringen gitt til granskerne ble avslørt av taleopptak, lagt ut på pwcsaken.no. Advokatfullmektig […]

Kategorier
Artikler

PwC vil ikke si om Steinar Hareide, Knut Arilds bror godkjente oppsigelsestrussel mot varsling

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS brukte oppsigelsestrussel for å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet. Brevet ble undertegnet bare av innleid advokat. Advokatfirmaet nekter nå å si om brevet ble godkjent av leder Steinar Hareide i skattegruppen hendelsene fant sted – profilert bror av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Steinar Hareide ble invitert til intervju, men ønsket ikke […]

Kategorier
Artikler

PwCs Gunnar Ringen nektet for verneombud-trussel -hør selv

Gunnar Holm Ringen (→) i PwC, tidligere førstestatsadvokat, statsautorisert revisor, partner og Nasjonal leder for granskning og compliance i PricewaterhouseCoopers, behandlet varsel mot firmaet han selv er partner i. Varsel var at firmaet hadde truet med disiplinærtiltak for å avskrekke fra å snakke med verneombud. Ringen hevdet dette aldri skjedde. Trusselen Ringen avviste ble fanget […]

Kategorier
Artikler

Advokatfirmaet PwC forsøkte å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet med oppsigelsestrussel

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers leide inn advokat Helge Olav Bugge i BAHR, som brukte oppsigelsestrussel for å forsøke å stoppe en sykemeldt ansatt fra å varsle til Arbeidstilsynet og Datatilsynet. En lang serie belastende hendelser Den ansatte hadde blitt utsatt for en lang serie belastende hendelser over et og et halvt år siden nyansettelse, deler av dette […]

Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers forteller utad om en etisk “code of conduct” – fantes ikke i varslingssvar

PricewaterhouseCoopers beskriver seg selv utad som å ha en særlig “etisk kode” for sine ansatte, som kalles “Code of Conduct”. Ansatte blir rådet til å bruke denne som salgsargument i anbudsprosesser. Etter flere varsler fantes det imidlertid ikke en eneste henvisning til eksistensen av noen “Code of Conduct” i noen av varslingssvarene, eller at noen […]

Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers kjempegebyr for brudd på hvitvaskingsloven – “fremstår som oppkonstruert”

Finanstilsynet ilegger PricewaterhouseCoopers AS overtredelsesgebyr på kr 3,2 millioner for mange grove brudd på hvitvaskingsloven, og skriver at deler av PwCs argumentasjon “fremstår som oppkonstruert”. PricewaterhouseCoopers har gitt sin kommentar til vedtaket. Vedtar kjempegebyr Finanstilsynet har ilagt PricewaterhouseCoopers et gebyr på kr 3,2 millioner for brudd på hvitvaskingsloven, skriver tilsynet på sine nettsider. Vedtaket er […]

Kategorier
Artikler

PwCs Cecilie Aas lagde bevisst villedende “dokumentering” om verneombud-trussel

Styremedlem i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, advokat Cecilie Pande Dramstad Aas, deltok i et møte der PwCs nasjonale HR-direktør prøvde å avskrekke en ansatt fra å snakke med verneombudet, ved å true med mulig advarsel om det ble snakket med verneombudet. Da den ansatte innvarslet hendelsen som lovbrudd, produserte advokat Aas i hemmelighet for den ansatte en […]

Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers nasjonale HR-direktør, Kristin Hesla Halvorsen, truet ansatt med mulig advarsel for å snakke med verneombud. Hør selv her.

Nasjonal HR-direktør i PricewaterhouseCoopers, Kristin Hesla Halvorsen, kalte inn ansatt til møte der hun prøvde å avskrekke fra å snakke med verneombudet, ved å true med at det skulle vurderes å gi advarsel om den ansatte snakket med verneombudet. Halvorsens ord ble fanget opp på taleopptak, og den ansatte beskrev hendelsen som lovbrudd og varslet […]

Kategorier
Artikler

PwCs Pål Tangen Heggernes fikk bevis for krenkende handlinger – villedet om og skjulte hva som hadde hendt i rundskriv

Pål Tangen Heggernes, partner i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers sin skattegruppe, fikk tilsendt varsel med krystallklart bevis for at en advokatfullmektig i gruppen han var leder i hadde utført krenkende handlinger på arbeidsplassen og løyet grovt om dem. I stedet for å gjøre sannheten kjent, hemmeligholdt Heggernes det han visste, og sendte ut et villedende rundskriv som […]

Kategorier
Artikler

Ole Jakob Raa i PwC avgav falske forklaringer i overgrepssak – ble avslørt av taleopptak

Advokatfullmektig i skatterettsgruppen i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, Ole Jakob Raa, ble formelt intervjuet av to psykologer etter å ha utført overgrep mot en nyansatt kollega. Advokatfullmektig Raa truet kollegaen, og innrømmet i granskningen å ha fremmet falske voldsanklager muntlig, skriftlig og gjennom skuespill. Raa løy imidlertid til granskerne, når han hevdet å aldri ha stilt seg […]

Kategorier
Artikler

PwCs Ole Raa hevdet falske voldsanklager var “med lite innlevelse” – hør og bedøm selv

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS innrømmet i en intern granskning å ha fremmet falske voldsanklager mot en kollega muntlig, på mail og gjennom skuespill. Raa hevdet imidlertid de falske voldsanklagene var “med lite innlevelse” og var “lite overbevisende”. Gransker og mangeårig leder av Norsk Psykologforening, Tor Hofgaard, slo fast det totalt motsatte. […]

Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers straffes med millionbot for omfattende eksamensjuks

PricewaterhouseCoopers bøtelegges 8,2 millioner kroner av amerikanske og canadiske tilsynsorganer for en kultur av eksamensjuks der over 1200 ansatte deltok. Også i Norge jukset ansatte i PwC på eksamen for å bli advokat. Massiv juks på obligatoriske eksamener i årevis straffes Tilsynsorganer i USA og Canada ilegger bøter på 8,2 millioner kroner (950 000 dollar) […]

Kategorier
Artikler

Advokatfullmektiger i PwC jukset åpenlyst på hjemmeeksamen for å bli advokat

Advokatfullmektiger i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers jukset åpenlyst og organisert på lovpålagt praktisk og etisk hjemmeeksamen for å bli advokat. Tre som jukset er Caroline Lenngren, Maria Inderberg og Ella Førrisdal. Caroline Louise Lenngren, Maria Fonneløp Inderberg og Ella Førrisdal ble alle forelagt omtalen og fikk tilsvarsmulighet. Ingen valgte å benytte tilsvarsmuligheten. Vilkårene for å bli advokat […]