Kategorier
Artikler

PwCs Pål Tangen Heggernes fikk bevis for krenkende handlinger – villedet om og skjulte hva som hadde hendt i rundskriv

Pål Tangen Heggernes, partner i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers sin skattegruppe, fikk tilsendt varsel med krystallklart bevis for at en advokatfullmektig i gruppen han var leder i hadde utført krenkende handlinger på arbeidsplassen og løyet grovt om dem.

I stedet for å gjøre sannheten kjent, hemmeligholdt Heggernes det han visste, og sendte ut et villedende rundskriv som vernet advokatfullmektigen og fremstilte det som om ingenting slikt hadde hendt.

Partner og advokat Pål Tangen Heggernes () ble gjentatt oppfordret til å stille til intervju om hendelsene, men besvarte ikke forespørselen.

pål tangen heggernes logo

Fotografering på arbeidspulten og voldsanklager

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa () i gruppen der Heggernes var leder stilte seg uten samtykke gjentatte ganger rett foran en nyansatt på arbeidspulten han visste hadde det vanskelig, holdt ut kameratelefonen og tok bilder, lo og sa han skulle lage en kollasj av bildene han tok.

Mindre enn et år senere, under et kursopphold i Helsinki, fremmet Raa et stort antall falske voldsanklager i ord, med skuespill og pr bedriftens mail mot samme person, truet og brukte forulempende språkbruk:

Jeg kommer til å legge deg i bakken.

Kan du legge igjen aspbergers i Norge?

Du bør FAEN meg passe deg.

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa, tale og video oversendt advokatfirmaet

Granskning, og en advokatfullmektigs falske forklaring

Raa avgav i den etterfølgende granskningen falsk forklaring om fotograferingen, som han hevdet aldri hadde funnet sted. Den falske forklaringen ble avslørt av krystallklart taleopptak.

Raa hevdet de falske voldsanklagene var “med liten innlevelse” og var “lite overbevisende”. Faktaundersøkerne var helt uenige – hør og bedøm selv.

Raa spredte også omtale av granskningen internt i advokatfirmaet. I omtalen fremstilte han det som om hendelser dokumentert i rapporten ikke hadde funnet sted, til tross for ekstraordinært bevismateriale:

Etter rapportens ferdigstillelse, ble jeg informert av OJR om at rapporten inneholder feilaktige gjengivelser av hendelser, samt konklusjoner som ikke gjenspeiler hva som faktisk har skjedd.

Forklaring fra rettshjelper i skattegruppen, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Partner Pål Tangen Heggernes skjulte og nedtonet hendelsene, og vernet Raa

Partner Pål Tangen Heggernes mottok krystallklart bevis for Raas uinviterte fotografering ved arbeidspulten, gjennom taleopptak og transkripsjon av samtalen.

Likevel distribuerte Heggernes åtte dager senere et rundskriv som toner ned og skjuler hendelser på kursopphold. Heggernes distribuerte at det fant sted “en uriktig voldsanklage”, mens han visste at det i virkeligheten ble fremført et stort antall. Heggernes utelot Raas trusler og forulempende språkbruk fullstendig – det er ikke spor av dem.

Heggernes kjente også til fotografering ved arbeidspulten uten samtykke og kollasj-utsagn. Dette utdypes i rundskrivet ikke videre enn:

Den “humor” som var påklaget, har ikke hatt en slik art/innhold/omfang at den kvalifiserer til å betegnes som “mobbing” (eller “trakassering”).

Rundskriv distribuert av partner Pål Tangen Heggernes

Advokat Pål Heggernes fikk anmodning om å fortelle det han visste

Advokat Heggernes fikk en anmodning om å bruke umiddelbart forestående medarbeidersamtaler til å korrigere inntrykket han skapte i rundskrivet:

Hei Pål,

i brev 5. juni sier du at det blant ansatte er blitt utbredt en oppfatning at jeg har “gjort meg til offer” for Ole Jakob Raa. Altså at jeg ikke har vært noe offer, men latet som det / tilgjort det.

Dette inntrykket har du videre understøttet unødvendig i brev av 18. juni, ved å slå fast at det ikke har funnet sted trakassering, men ingenting mer av hva som faktisk har funnet sted.

Ut fra at det er ugjendrivelig bevist at jeg har sett ham stå og ta bilder av meg ved pulten med hodet i hendene mens han ler, og sier til meg at han skal lage en kollasj av disse bildene, mener jeg det ikke kan utgjøre et forsvarlig arbeidsmiljø å la et slikt inntrykk vedvare.

Jeg mener du derfor burde kommunisere til de aktuelle ansatte at dette har funnet sted dersom relasjonen mellom meg og han blir tema – slik at inntrykk av at jeg har “gjort meg til offer” forsvinner.

E-post til partner og advokat Pål Tangen Heggernes (skjermbilde av epost)

Heggernes tok ikke anmodningen til følge, og besvarte den heller ikke.

I stedet ble anmodningen avslått via høyesterettsadvokat Helge Olav Bugge i advokatfirmaet BA-HR, som ble innleid av PwC til å føre kommunikasjonen, og senere prøvde å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet med oppsigelsestrussel.

Av: Michael Anderson, CFA