Kategorier
Artikler

Advokat Trond Ingebrigtsen vil ikke svare om lovbrudd

Advokat Trond Ingebrigtsen fikk oversendt kvitteringer og intern dokumentasjon som viste brudd på arbeidsmiljøloven i firmaet han leder, inkludert ulovlig overtid og nattarbeid.

Da det ble fremmet lønnskrav for tiden på jobb, svarte PwC med å bruke lønnskravet som grunnlag for oppsigelsestrussel.

Både Ingebrigtsen og tidligere førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen ble bedt om å kommentere lovbruddene. Begges svar var full taushet.

Trond Ingebrigtsen
Advokat Trond Ingebrigtsen. Bilde: PwC

Trond Ingebrigtsen ville ikke kommentere lovbrudd

Advokat Trond Ingebrigtsen er daglig leder i advokatfirmaet der lovbruddene fant sted, og fikk tilsendt dokumentasjon på utstrakt ulovlig arbeidstid.

Taxikvitteringer viser bare over en toukersperiode hjemreiser fra arbeidsplassen kl. 00:36, 02:49, 23:29, 00:12, 23:12, 23:16, 01:28 og 00:52. Dette fortsatte gjennom året.

Taxikvitteringene med tidspunkter og henteadresse på PwCs kontorsted kan lastes ned her.

Lønnskrav som grunnlag for oppsigelsestrussel

Da det ble fremmet krav om lønn for tiden, svarte Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers via innleide Advokatfirmaet BAHR med å bruke lønnskravet som grunnlag for oppsigelsestrussel:

Varsel om mulig oppsigelse – innkallelse til drøftelsesmøte

… forhold som vil inngå i grunnlaget for AdvPwCs oppsigelsesoverveielser: .. varsling om etteroppgjørskrav mot AdvPwC vedrørende angivelig ikke utbetalt overtid ..

Brev fra PwC v/advokatfirmaet BAHR med oppsigelsestrussel

PwC v/BAHR brukte samme oppsigelsestrussel for å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet. Advokatfirmaet truet med oppsigelse om det ble varslet, eller om allerede avsendt varsling ikke ble trukket.

Advokat Ingebrigtsen ble spurt om å tilbakevise at det hadde skjedd lovbrudd, men valgte å ikke gjøre dette.

Store straffer for eksamensjuks og grove brudd på hvitvaskingsloven

For ikke lenge siden fikk PwC-selskaper bot på nærmere 8 millioner kroner av amerikanske og canadiske regulatorer for eksamensjuks der over 1200 PwC-ansatte deltok.

PricewaterhouseCoopers i Norge fikk også nylig millionbot for grove brudd på hvitvaskingsloven. Finanstilsynet beskrev deler av PwCs forsvar som “oppkonstruert”.

Gunnar Holm Ringen også taus om lovbrudd

Gunnar Holm Ringen
Advokat Gunnar Holm Ringen. Bilde: PWC

Nasjonal Granskningsleder, partner og tidligere førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen ble også bedt om å tilbakevise at det hadde forekommet lovbrudd:

Dersom Dere har informasjon som skulle tilsi at arbeidsmiljøloven ikke ble brutt, bes dere innstendig om å oversende denne / korrigere det Dere mener skulle være feil i informasjonen.

Henvendelse til tidligere førstestadsadvokat Gunnar Holm Ringen

Anmodning til advokat Ringen om å tilbakevise at loven ble brutt gikk også ubesvart.

Av: Michael Anderson, CFA