Kategorier
Artikler

PwC-ansatte slår tilbake mot avsløringer med falske anklager

Flere nåværende og tidligere ansatte i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers er blitt navngitt i forbindelse med kritikkverdige forhold, og har fått taleopptak, bilder og interne kalendere publisert.

Nå slår navngitte advokatfullmektiger tilbake mot pwcsaken.no, og pekes på som kilden til løgner spredt via sosiale medier.

Hviskekampanje hvor “fullmektigene i PwC” oppgis som kilde. En av mange falske anklager publisert nært i tid.

Dokumentasjon om flere nåværende og tidligere PwC-ansatte

PwCsaken.no har publisert utfyllende dokumentasjon om kritikkverdige forhold knyttet til flere nåværende og tidligere advokatfullmektiger i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers:

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen avgav falsk forklaring til psykologer som intervjuet Hansen i en varslingssak om mobbing. Den falske forklaringen ble avslørt av taleopptak nå publisert.

Hansen kom i ettertid med en rekke svært sterke angrep på de samme psykologene som intervjuet henne, sitert her, også mot 12-årig president av Norsk Psykologforening Tor Levin Hofgaard.

linn katrin hansen
Linn Katrin Hansen. Bilde: PWC

BAHR-advokat Ole Jakob Raa mobbet en kollega gjennom bl.a. gjentatt fotografering på arbeidspulten uten samtykke og utsagn om å lage kollasj av bildene. Raa avgav senere falsk forklaring til psykologer som intervjuet ham der han nektet for dette – den falske forklaringen ble avslørt av publisert taleopptak.

BAHR-advokaten ble senere funnet av psykologer å ha fremført falske voldsanklager i ord, skrift og skuespill, med taleopptak og bilde av det falske voldsskuespillet publisert.

BAHR-advokaten innrømmet også til de samme psykologer å ha brukt en kvinnelig kollega i en falsk anklage mot personen som varslet mot ham, nevnt i rapporten fra faktaundersøkelsen. Advokat Raa flyttet senere over til samme firma PwC brukte for å true vekk varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet.

ole jakob raa
Ole Jakob Raa. Bilde: PWC

Advokatfullmektiger Maria Fonneløp Inderberg, Ella Marie Stokkan Førrisdal og Caroline Louise Lenngren jukset på lovpålagt eksamen for å bli advokat. Skjermbilde av intern PwC-kalender med eksamensjuks på agendaen og videoopptak av møte er publisert.

“PwC-fullmektigene” slår nå tilbake med hviskekampanje – og blir navngitt som kilde

Etter avsløringen og navngivelsen har PwC-ansatte svart med å “teppebombe” sosiale medier, og gjengjelde med en hviskekampanje privat. De PwC-ansatte oppgis som kilde til en av en flere anonyme falske anklager:

pwc ansatte advokatfullmektiger
Falsk anklage hvor “fullmektigene i PwC” oppgis som kilde.

Anklagen fra de PwC-ansatte er usann – PwCsaken.no har tidligere tilbudt å avpublisere all omtale og beklage dersom den falske anklagen fra de navngitte PwC-ansatte kunne vises å være sann. Tilbudet er ikke benyttet.

Anonyme PwC-ansatte “teppebomber” samkjørt sosiale medier

Forsøk på å innhente tilsvar om hvem som har deltatt

PwCsaken.no har forsøkt å innhente tilsvar fra de omtalte PwC-ansatte om hvem som har deltatt i å spre løgnene. Det er spurt om tilsvar fra:

  • Tidl. advokatfullmektig, nå advokat Ole Jakob Raa ()
  • Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen ()
  • Advokatfullmektig Maria Fonneløp Inderberg ()
  • Advokatfullmektig Caroline Lenngren ()
  • Advokatfullmektig Ella Førrisdal ()

Det er uklart om “fullmektigene i pwc” oppgitt som kilde til falske anklager i sosiale medier er alle disse, eller bare noen av dem.

Ingen av advokatfullmektigene ønsket å svare om de hadde deltatt.

Ella Marie Stokkan Førrisdal
Ella Førrisdal. Foto: PWC

Unngår på denne måten juridisk ansvar for ærekrenkelser

Å spre offentlige anklager som ikke er sanne, er ulovlig etter Skadeserstatningsloven § 3-6a.

Hadde de PwC-ansatte selv fremsatt de falske påstandene offentlig, ville dette blitt rammet av Skadeserstatningsloven som en usann ærekrenkelse, og gitt grunnlag for at de ble dømt til å betale erstatning og/eller oppreisning:

Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig.

Skaderserstatningsloven § 3-6a som rammer de PwC-ansattes ytringer

Det er imidlertid langt høyere terskel for å bli dømt for uttalelser som gjøres privat enn om akkurat det samme sies offentlig.

Ved å spre falske anklager privat istedet for offentlig, hever de PwC-ansatte terskelen betydelig for å kunne rammes for uttalelsene i domstolen.

Av Michael Anderson, CFA