Kategorier
Artikler

BAHR-advokat Ole Jakob Raa fortalte psykologer om å ha brukt kvinne i oppdiktet angrep

Ole Jakob Raa, advokat i BAHR, ble formelt intervjuet av psykologer i varslingssak mot ham.

I intervjuet innrømmet han å ha brukt en kvinne i et oppdiktet angrep – advokaten fortalte granskerne at skriftlige anklager der han gav seg selv en helterolle var usanne.

Advokat Raa () ble opplyst om omtalen og gitt tilsvarsmulighet, men besvarte ikke forespørselen.

Rapport ved Moment Organisasjon og Ledelse

En rekke ulike forhold varslet om

Varsling mot Raa omfattet gjentatt mobbing ved bl.a. vedvarende uønsket fotografering ved arbeidspulten og utsagn om å lage kollasj av bildene. Raa hevdet overfor granskerne at han aldri hadde gjort dette – den falske forklaringen ble avslørt av taleopptak.

Varslingen omfattet også falske voldsanklager og krenkende utsagn fremmet muntlig, skriftlig og gjennom skuespill. Advokat Raa hevdet at voldsanklagene han kom med var “uten innlevelse”, men granskerne konkluderte motsatt. Anklagene Raa fremførte med taleopptak og bilde fra kvelden er lagt ut her.

Disse forholdene var ikke det eneste varslet om. Varsel omfattet også en rekke andre forhold, herunder at advokat Raa hadde misbrukt en kvinne for å gi seg selv helterolle i en falsk skriftlig anklage.

Innrømmet falsk “hvit ridder”-historie

Raa ble formelt intervjuet av granskere Tor Levin Hofgaard og Martin S. den 9. mars 2020. Intervjuet fant sted i Oscars Gate 30, i lokalene til Moment Organisasjon og Ledelse, som var innleid for å utføre granskningen.

Et av flere forhold Raa ble spurt om var anklager Raa hadde skrevet per mail til varsleren på nattestid, inntatt på side 31 av faktaundersøkelsen. I samme mail som han gjentar falske voldsanklager fremstiller Raa seg også som en “hvit ridder” og omtenksom “kompis”, og skriver at han gjentatte ganger har hatt samtaler med varsleren i et forsøk på å beskytte en kvinne fra tilnærmelser.

Varsling inntok at dette var:

… konstruert løgn, og ba om at OJR skulle opplyse om konkrete tidspunkt, handlinger og ytringer som skulle omfattes av dette.

(…) han utnytter dermed sitt eget falske angrep til å hevde seg selv.

Sitat fra varsling

Fortalte granskere at samtaler var oppdiktede

I intervjuet med Moment den 9. mars ble Raa bedt om å utdype og konkretisere både voldsanklagene og de påståtte samtalene han skulle ha hatt.

Raa fortalte da psykologene, inntatt på side 32 i faktaundersøkelsen merket “fortrolig”, at både voldsanklagene og “hvit ridder”-historien om seg selv var falske. BAHR-advokaten innrømmet uttrykkelig at han ikke hadde hatt slike samtaler med varsleren han tidligere hadde påstått i anklagen. Raa avviste også at anklagene, skrevet sent på natten, var skrevet under overstadig beruselse.

Michael Anderson, 16.03.2022, oppdatert 13.04