Kategorier
Artikler

Ole Jakob Raa i PwC avgav falske forklaringer i overgrepssak – ble avslørt av taleopptak

Advokatfullmektig i skatterettsgruppen i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, Ole Jakob Raa, ble formelt intervjuet av to psykologer etter å ha utført overgrep mot en nyansatt kollega. Advokatfullmektig Raa truet kollegaen, og innrømmet i granskningen å ha fremmet falske voldsanklager muntlig, skriftlig og gjennom skuespill.

Raa løy imidlertid til granskerne, når han hevdet å aldri ha stilt seg foran kollegaen på arbeidspulten, tatt bilder, ledd og sagt han skulle lage en kollasj av bildene han tok.

Den falske forklaringen ble senere avslørt av et krystallklart taleopptak der Raa åpent vedkjenner fotograferingen og utsagnene.

Både advokatfullmektig Ole Jakob Raa og advokatfullmektig Linn Katrin Hansen ble gjentatt oppfordret til å stille til intervju om overgrepssaken, uten å svare.

Du bør FAEN meg passe deg!

Ikke slå meg, ikke slå meg! Helvete, ikke slå meg!

Kan du legge igjen aspbergers i Norge?

Jeg kommer til å legge deg i bakken.

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa, Advokatfirmaet PwC, tale og video fra kursopphold i Helsinki

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen fortalte om “flåsete” “sjargong” til nyansatt ved arbeidspulten

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen hadde fast kontorplass i Dronning Eufemias gate sammen med Raa og den nyansatte kollegaen. Hansen fortalte i intervju med psykologer Tor Levin Hofgaard og Martin S. at hun og Raa over tid og i fellesskap utsatte kollegaen for det hun kalte en «flåsete» «sjargong».

Innholdsfortegnelse
Faktaundersøkelse ved Moment Organisasjon og Ledelse

Både Raa og Hansen fortalte at de gjorde dette av egen godhet og omtanke for kollegaen, som et gode de ikke rettet mot alle, men mot ham spesielt. Ingen av dem anførte imidlertid noen indikasjon på at dette var ønsket eller ble returnert i løpet av månedene det pågikk.

Advokatfullmektiger Raa og Hansen avviste begge enhver kjennskap til å ha fotografert kollegaen ved arbeidspulten når kollegaen hadde det vanskelig, og utsagn om å skulle lage kollasj av bildene.

Faktaundersøkelse ved Moment Organisasjon og Ledelse AS

Kollegaen begynte å notere ned enkelte av utsagnene med tidsstempel, og fortalte internt at det foregikk mobbing, uten å bli trodd. Etter et senere kursopphold i Helsinki, der Raa fremførte falske voldsanklager og trusler, ble både voldsanklagene og de tidligere ytringene og fotograferingen varslet om, og en granskning igangsatt.

Mandatet for granskningen ble fra PwCs side signert av partner Herman Skibrek og HR-direktør Kristin Hesla Halvorsen. Granskningen ble utført av organisasjonspsykologer i Moment Organisasjon og Ledelse AS, et firma med mangeårige bånd til PwC, herunder mangeårig leder av Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard.

Rapporten fant at Raa hadde fremmet falske voldsanklager gjennom ytring, skuespill og på mail. Raa hevdet selv de falske voldsanklagene var uten innlevelse, men faktaundersøkerne beskrev dem som realistiske. Hør selv her og bedøm.

Andre forhold også varslet om

Varselet og tema for faktaundersøkelsen omfattet ikke bare kursoppholdet i forkant, men også fotografering og kommentering ved arbeidspulten som nyansatt:

Utfallet av dette var at jeg ofte var trøtt og fortvilet. Det hendte jeg satt ved pulten med hodet i hendene. Ole Jacob Raa var ekkel og drev med noe som kan regnes som mobbing på flere måter. Han tok flere ganger bilder av meg som satt slik, og jeg oppfattet det slik at han gikk rundt og viste dem til folk og sa at jeg sov på jobb. Han sa han holdt på å lage en collage av slike bilder, og kom jevnlig med ekle og latterliggjørende kommentarer. Enkelte av disse lagret jeg på PCen eller i Google Drive.

Varsel mot advokatfullmektig Ole Jakob Raa

Advokatfullmektig Raa nektet imidlertid enhver befatning med å ha fotografert den nyansatte kollegaen ved arbeidspulten og å ha sagt han skulle lage en kollasj av bildene han tok. Dette nektet Raa for både i intervju og skriftlig:

På påstanden fra MA om at «OJR enkelte ganger langsomt reiste seg fra bak skilleveggen, med telefonen holdt sidelengs mellom begge hender, pekende mot MA, trykket på den, satte seg igjen og lo (…), så avviser OJR at dette noen gang har skjedd

Rapport fra faktaundersøkelse, Moment Organisasjon og Ledelse AS

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen avgav falsk forklaring, og ble utslagsgivende i å delvis frifinne Raa

I dette fikk Raa støtte fra advokatfullmektig Linn Katrin Hansen, som hadde fast tildelt plass ved siden av ham, og hevdet at hun aldri hadde verken sett eller hørt noe slikt:

Jeg har aldri vært vitne til at OJR har tatt bilde av MA i noen som helst situasjon.

Jeg vil også få poengtere at jeg fortalte at jeg ikke kan erindre kommentarer fra opptil 14 måneder tilbake i tid til MA, men at jeg ikke har oppfattet at verken OJR eller andre har kommet med “kommentarer” til MA, humoristiske eller andre.

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen, forklaringer avgitt i faktaundersøkelse

Advokatfullmektig Hansens falske forklaring ble utslagsgivende for konklusjonen i faktaundersøkelsen:

Undersøkelsen har heller ikke sannsynliggjort at det er tatt bilder av MA i tråd med det han har anført i sin klage. … Undersøkerne har i denne sammenheng lagt vekt på at OJRs oppfatning av omfang og innhold av kommunikasjonen med MA, som MA oppfattet negativt, støttes av LKH.

LKH delte arbeidsstasjon med MA og OJR i den aktuelle perioden og var således vitne til samhandlingen dem imellom.

Konklusjon fra faktaundersøkelse, Moment Organisasjon og Ledelse AS

PwC-fullmektigenes falske forklaringer avslørt ved taleopptak

Både advokatfullmektig Raa og Hansen avgav falsk forklaring – de løy, med stor innlevelse.

Få dager etter rapporten ble et siste taleopptak fremlagt, der advokatfullmektig Raa snakker om det samme det ble varslet om, og som han løy om i granskningen. Et utdrag av det hele er inntatt her:

Normalreaksjonen ville vært ubetinget fengsel

Normalreaksjonen for falsk forklaring ville vært ubetinget fengsel. Dette forutsetter imidlertid at den falske forklaringen blir avgitt til offentlige myndigheter, jf straffeloven §221. I mildere tilfeller av falsk forklaring er det ilagt betinget fengsel.

Advokat Raa ble imidlertid intervjuet av to psykologer, som ikke regnes som offentlig myndighet etter straffeloven § 221. Dette var utslagsgivende i at advokaten unngikk fengsel.

Bevismateriale ble oversendt til advokatfirmaet

Bevismaterialet ble oversendt til partner Pål Tangen Heggernes og styremedlem Cecilie Pande Dramstad Aas i Advokatfirmaet PwC.

Advokatfirmaet skulle senere beskytte Raa fra reaksjon mot dette, skrev et internt rundskriv som antydet at ingenting slikt hadde hendt, skjulte hendelsene som hadde funnet sted, og prøvde å true varsler til taushet.

Av: Michael Anderson, CFA