Overgreps- og varslingssaken i PricewaterhouseCoopers

Ikke slå meg, ikke slå meg! Helvete, ikke slå meg!

Jeg kommer til å legge deg i bakken.

Kan du legge igjen aspbergers i Norge?

Du bør FAEN meg passe deg!

Det [å fotografere nyansatt ved arbeidspulten uten samtykke over flere måneder, mens man sier man skal lage kollasj av bildene] var lættis det

– Advokatfullmektig Ole Jakob Raa (), skattegruppen under Hareide () i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, taleopptak oversendt advokatfirmaet
Kulturbygging foran nyansatte i PwC.

Her dokumenteres, med lydopptak og sitater, hendelser som fant sted i løpet av to år som fast ansatt advokatfullmektig i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, i skattegruppen til Steinar Hareide, og de ekstreme etiske brudd som der fant sted, fra laveste til høyeste nivå.

Advokatfirmaet PwC leide inn advokatfirmaet BAHR, der høyesterettsadvokat Helge Olav Bugge () på vegne av advokatfirmaet brukte oppsigelsestrussel for å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet.

Et kort og punktvis overblikk er på Om omtalen. Tidligere profil i advokatfirmaet ligger ute her. Bok om tiden er lagt ut her i første del. Omtalen ble utarbeidet kort tid etter en ti måneder lang sykemelding og bærer preg av det.

Advokatfirmaet og de involverte er informert om omtalen. Personer navngitt for kritikkverdige forhold er gitt tilsvarsmulighet.