Kategorier
Artikler

Psykolog Rolv Mohn i Moment ytterst i lovens gråsone

Psykolog Rolv Mohn, leder i Moment Organisasjon og Ledelse, la seg ytterst i lovens gråsone etter innsynsbegjæring i forbindelse med en faktaundersøkelse. Moment endret også samme faktaundersøkelse etter en forespørsel fra oppdragsgiver PwC.

Psykolog Rolv Mohn i Moment er informert om omtalen og ble invitert til å gi tilsvar, men avslo.

Valgte først å ikke behandle saken som et varsel

Etter å ha innmeldt hendelser på kursopphold ble varsler innkalt til møte. Leder Lars Helge Aasen og styremedlem Cecilie Aas sa at etter varslingsreglene skulle varsler håndteres utenfor avdelingen, og man hadde derfor valgt å ikke anse innmeldingen som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand. Varsler noterte et fokus på å tone ned hendelsene:

Fokus virket overveiende på å tone ned eller unnskylde OJs oppførsel, som å legge opp til allerede fra starten at dette ikke er et problem …

Private notater fra møte med arbeidsgiver

I etterkant skrev varsler til arbeidsgiver at innmeldingen var et varsel.

Valgte eksternt firma med over 15 års økonomiske bånd

Et eksternt firma, Moment Organisasjon og Ledelse, grunnlagt av psykolog Rolv Mohn, ble engasjert for å bistå i varslingsbehandlingen. I kommunikasjonen fremstår Moment som et uavhengig firma.

Varsler oppdaget på egenhånd at firmaet hadde over 15 års økonomiske bånd til arbeidsgiveren, og ba om at varslingsbehandlingen ble gjort av et uavhengig firma uten økonomiske bånd. (Skjermbilde)

Forespørselen om uavhengig firma ble ikke besvart.

Fjernet setninger etter telefonsamtale med oppdragsgiver

Etter at Moment oversendte fullendt rapport til PwC, ringte oppdragsgiver og PwC-partner Herman Skibrek pyskologfirmaet. Som følge av samtalen endret psykologfirmaet rapporten og fjernet setninger om belastning for varsler:

Hendelsen kan vurderes opp mot aml §4 –3(3) vedrørende trakassering eller utilbørlig opptreden. Den belastning forholdet utgjør for MA kan også vurderes opp mot aml § 4–3(4) om uheldig psykisk belastning.

Avsnitt fjernet fra rapporten etter telefonkontakt fra PwC-partner Herman Skibrek

Kort etter at den nye rapporten ble ferdigstilt med etterspurte endringer forlot begge psykologene som skrev rapporten Mohns firma.

Brukte 88 dager på å nekte å gi innsyn

(Det ble sendt innsynsbegjæring. Utgangspunktet etter personopplysningsloven er at innsynsbegjæringer skal besvares innen en måned, jf Datatilsynet. GDPR tillater bare ytterligere utsettelse så langt det er helt nødvendig etter særlige omstendigheter. Etter 88 dager avslo Moment å gi innsyn i noe ytterligere.)

artikkelen er under utarbeidelse