Overgreps- og varslingssaken i PricewaterhouseCoopers

PwCsaken.no inneholder omtale av en overgreps- og varslingssak i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, egenopplevd over to år som ansatt advokatfullmektig. Denne endte med ti måneders sykemelding og en akutt stressykdom.

I ettertid har andre nåværende og tidligere ansatte også beskrevet forhold som gav dem varige psykiske vansker.

Hendelser opplevd og omtalt inkluderer blant annet:

  • Lovbrudd knyttet til arbeidstid, dokumentert ved taxikvitteringer med tidspunkt og henteadresse på kontoret og hjemstedet,
  • Advokatfirmaet PwCs innleie av høyesterettsadvokat Helge Olav Bugge i Advokatfirmaet BA-HR til å skrive hånlige og truende brev under sykemelding,
  • Advokatfirmaet PwCs urettmessige påstand om at å kreve lønn for tid på arbeidsplassen var oppsigelsesgrunn, fremsatt under sykemelding,

Fremstillingen er utarbeidet i tråd med GDPR og Personvernnemndas praksis, særlig unntakene for journalistisk og litterær virksomhet.

Redaksjon:

Michael Anderson

Holtegata 23, 0355 Oslo

Telefon: 40078787

E-post andersonepost@gmail.com

Advokatfirmaets tidligere nettprofil

Dronning Eufemias gate 71, Advokatfirmaet PwC, Tax and Legal Services