Kategorier
Artikler

Advokatfirmaet PwC forsøkte å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet med oppsigelsestrussel

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers leide inn advokat Helge Olav Bugge i BAHR, som brukte oppsigelsestrussel for å forsøke å stoppe en sykemeldt ansatt fra å varsle til Arbeidstilsynet og Datatilsynet.

En lang serie belastende hendelser

Den ansatte hadde blitt utsatt for en lang serie belastende hendelser over et og et halvt år siden nyansettelse, deler av dette tidligere omtalt på pwcsaken.no., og ble sykemeldt av psykiske grunner. Også andre i advokatfirmaet fortalte å ha blitt svært negativt påvirket.

PwC ønsket ikke varsling til offentlige tilsyn

Den ansatte meddelte planer om å varsle til Arbeidstilsynet og Datatilsynet. Dette tok advokatfirmaet opp flere ganger som uønsket og klanderverdig:

Hertil kommer Deres ytterligere varsler om ekstern varsling, (allerede effektuerte?) varsel om varsling av Arbeidstilsynet og varsler om rettingsbegjæringer til Datatilsynet.

Advokatfirmaet PwC via advokat Helge Olav Bugge i BAHR, brev 1

De har videre varslet om ekstern varsling, om effektuert varsling av Arbeidstilsynet og om forestående (?) klage til Datatilsynet.

Advokatfirmaet PwC via advokat Helge Olav Bugge i BAHR, brev 2

Oppsigelsesprosess sammen med tilbud om å ikke gjennomføre

Advokatfirmaet kalte inn til drøftelsesmøte for oppsigelse. Samtidig ble det tilbudt å ikke gjennomføre oppsigelsesprosessen hvis den ansatte ville “se fremover”. På tidspunktet hadde den ansatte vært sykemeldt i fire måneder:

AdvPwC er klar over at De for tiden er sykemeldt. Dette er likevel ikke til hinder for at det avholdes drøftemøte. Dersom De likevel gjør gjeldende at De ikke kan møte til drøftemøte, vil arbeidsgivers plikt til å avholde drøftemøte bortfalle, jfr. lovens ordlyd.

Advokatfirmaet PwC via advokat Helge Olav Bugge i BAHR

Krevde at varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet ble stoppet

Den ansatte gav tilsagn om å “se fremover” innen rammene av arbeidshverdagen, med forbehold for syketilstand, eksisterende rettigheter og eventuelle krav som hadde oppstått.

Advokatfirmaet PwC svarte med at å “se fremover” innebar at ekstern varsling måtte stoppes, ikke gjennomføres og måtte trekkes hvis allerede gjort – slik varslingsstopp som betingelse for å ikke gjennomføre oppsigelsesprosessen:

… i den utstrekning slike eksterne “varslinger”, klager og omtaler allerede er avsendt, må disse trekkes/ikke videreføres … Under disse forutsetninger kan oppsigelsesvarselet anses bortfalt.

Advokatfirmaet PwC via advokat Helge Olav Bugge i BAHR

Av: Michael Anderson, CFA