Kategorier
Artikler

PwCs Gunnar Ringen nektet for verneombud-trussel -hør selv

Gunnar Holm Ringen () i PwC, tidligere førstestatsadvokat, statsautorisert revisor, partner og Nasjonal leder for granskning og compliance i PricewaterhouseCoopers, behandlet varsel mot firmaet han selv er partner i.

Varsel var at firmaet hadde truet med disiplinærtiltak for å avskrekke fra å snakke med verneombud. Ringen hevdet dette aldri skjedde.

Trusselen Ringen avviste ble fanget opp på taleopptak, lagt ut her.

Advokat Gunnar Holm Ringen ble forelagt omtalen og bedt stille til intervju, men besvarte ikke forespørselen.

Taushetspålegg om hendelser knyttet til PwC

PwCs HR-funksjon hadde ilagt den ansatte totalt taushetspålegg om hendelser i tilknytning til arbeidsplassen. Den ansatte ble skriftlig pålagt å ikke omtale hendelsene, og være “ferdig med saken”. Å ikke være “ferdig med saken” betød at det skulle vurderes å gi advarsel:

Denne saken skal ikke diskuteres med noen, verken involverte parter eller ikke-involverte parter. Ethvert forsøk på å ta opp denne saken i etterkant vil tolkes som at han ikke er ferdig med saken, og dette er da et brudd på den tredje formildende faktoren om at han nå har lagt det bak seg, og vi må da vurdere muntlig eller skriftlig advarsel.

Skriftlig pålegg fra PricewaterhouseCoopers til den ansatte

Trussel om mulig advarsel for å snakke med verneombud

Få dager etter ble den ansatte innkalt til møte av PwCs nasjonale HR-direktør Kristin Hesla Halvorsen ().

Halvorsen blir spurt direkte om konsekvensene av å snakke om hendelsene med verneombudet, og slår fast at dette betød å ikke være “ferdig med saken”, som betød at man ville vurdere å gi advarsel:

Ringen avviste at det var truet med disiplinærtiltak

Varslingsmottaker Gunnar Holm Ringen, Nasjonal leder for Granskning og Compliance i PwC, statsautorisert revisor, partner, advokat og tidligere førstestatsadvokat avviste varselet, og svarte senere om dette:

Vi bemerker for ordens skyld at det ikke er truet med disiplinærtiltak for å avskrekke fra å snakke med verneombud.

Advokat Gunnar Holm Ringen, brev 16. april 2020

Leseren kan selv vurdere om Nasjonal leder for Granskning og Compliance beskrev situasjonen korrekt. Ringen er også oppført som varslingsmottaker for flere offentlige og private aktører, blant annet Helsedirektoratet og Drammen Kommune.

Styremedlem, advokat og direktør Cecilie Pande Dramstad Aas produserte samme dag “dokumentering” på at det aldri ble “frarådet” å snakke med verneombud.

Av: Michael Anderson, CFA