Kategorier
Artikler

PwC vil ikke si om Steinar Hareide, Knut Arilds bror godkjente oppsigelsestrussel mot varsling

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS brukte oppsigelsestrussel for å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet. Brevet ble undertegnet bare av innleid advokat.

Advokatfirmaet nekter nå å si om brevet ble godkjent av leder Steinar Hareide i skattegruppen hendelsene fant sted – profilert bror av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Steinar Hareide ble invitert til intervju, men ønsket ikke å stille.

PwC Logo

Krevde at varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet ble stoppet

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers sendte oppsigelsestrussel, der et krav var at varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet ikke ble gjennomført, og stoppet og trukket tilbake hvis varslingen allerede hadde funnet sted:

De har videre varslet om ekstern varsling, om effektuert varsling av Arbeidstilsynet og om forestående (?) klage til Datatilsynet.

Advokatfirmaet PwC, brev oversendt av Helge Olav Bugge i BA-HR

… i den utstrekning slike eksterne “varslinger”, klager og omtaler allerede er avsendt, må disse trekkes/ikke videreføres … Under disse forutsetninger kan oppsigelsesvarselet anses bortfalt.

Advokatfirmaet PwC, brev oversendt av Helge Olav Bugge i BA-HR

Brevene ble bare undertegnet av ekstern advokat, og opplyser ikke hvem i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers som godkjente å sende dem.

Knut Arild Hareides bror er leder i gruppen hendelsene fant sted

Steinar Hareide () er leder i Oslokontoret i gruppen “Deals Tax” hvor den ansatte jobbet, og hendelsene omtalt på PwCsaken.no fant sted.

Hareide har tidligere vært omtalt i Dagens Næringsliv: Hareides bror kjøpte hus i hans navn for å spare avgift.

Advokatfirmaet PwC fikk uttrykkelig spørsmål om Hareide hadde godkjent trusselen for å stoppe varsling:

Det bes bekreftet om partner Steinar Hareide kjente til det konkrete innholdet i brev av 27. august 2020 og godkjente å sende dette. 

Spørsmål til Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 10. april 2021

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers svarte ti dager senere, igjen via ekstern advokat, at firmaet ikke ønsker å svare på om Hareide godkjente dette.

Av: Michael Anderson, CFA