Kategorier
Artikler

Linn Katrin Hansen i PwC med harde angrep mot psykolog

Linn Katrin Hansen, advokatfullmektig i PwC, kom med en lang rekke svært harde angrep mot president av Norsk Psykologforening over 12 år, Tor Levin Hofgaard, og en kollega.

Hofgaard var gransker i en varslingssak der advokatfullmektig Hansen avgav falsk forklaring. Den falske forklaringen gitt til granskerne ble avslørt av taleopptak, lagt ut på pwcsaken.no.

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen () er informert om omtalen og ble invitert til intervju to ganger om denne, men avsto fra å stille.

pwc linn hansen

«Flåsete» «sjargong», fotografering ved arbeidspulten og kollasj-utsagn

Den nyansatte ble utsatt for det advokatfullmektig Linn Katrin Hansen kalte en «flåsete» «sjargong» ved arbeidspulten i fellesskap av henne og advokatfullmektig Ole Jakob Raa. I tillegg gjentatte ganger over tid fotografert av advokatfullmektig Raa ved arbeidspulten uten samtykke, som lo og sa han skulle lage en kollasj av bildene han tok.

LKH forteller at flere på avdelingen har en sjargong som hun beskriver kan være “flåsete”.

Godkjent referat fra intervju med advokatfullmektig Hansen
Innholdsfortegnelse
Faktaundersøkelse ved Moment Organisasjon og Ledelse

Etter varsling om mobbing, og senere falske voldsanklager og verbale angrep, ble det iverksatt en faktaundersøkelse. Mandatet for faktaundersøkelsen ble signert av partner Herman Skibrek, med firmaet Moment Organisasjon og Ledelse. En av to granskere var psykologspesialist Tor Levin Hofgaard, president av Norsk Psykologforening over 12 år.

Raa hevdet falske voldsanklager var “med lite innlevelse” – hør og bedøm selv.

Hansens mange sterke angrep mot Hofgaard

Etter gjennomlesing av rapporten kom Hansen med en rekke meget sterke angrep mot Hofgaard og hans kollega i Moment Organisasjon og Ledelse:

[jeg kontaktet] Moment 21. april 2020 for å videreformidle det jeg mener er grove mangler og unnlatelser ved deres prosess ...

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… jeg opplever at Moment har forledet meg …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… jeg opplever at Moment har … misbrukt mine uttalelser …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… jeg opplever at Moment avfeier mine innspill som “misforståelser” …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

... jeg opplever at Moment sin beskrivelse av situasjonen på ingen måte gir et rettvisende bilde.

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… det er truffet vidløftige konklusjoner basert på forklaringer om konkrete hendelser …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

Moment sin bevisinnhenting fremstår ensidig og ubalansert …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… mine uttalelser er tatt ut av sin sammenheng …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… det spekuleres i faktum uten at dette er underbygget av vitneutsagn …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

… rapporten fra mitt ståsted fremstår komplett uforsvarlig å ta utgangspunkt i når det skal fattes beslutninger om tiltak …

Advokatfullmektig LKH, erklæring

Personlig er også min tillit til Moment sterkt svekket på grunn av hvordan de har håndtert denne varslingssaken

Advokatfullmektig LKH, erklæring

Hofgaard avsto fra å kommentere angrepene.

Linn Katrin Hansen. Foto: PWC

Hansens falske forklaring spilte en sentral rolle

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen forklarte også at hun aldri hadde verken sett eller hørt noe til fotografering og kollasj-utsagn:

Jeg har aldri vært vitne til at OJR har tatt bilde av MA i noen som helst situasjon.

Jeg vil også få poengtere at jeg fortalte at jeg ikke kan erindre kommentarer fra opptil 14 måneder tilbake i tid til MA, men at jeg ikke har oppfattet at verken OJR eller andre har kommet med “kommentarer” til MA, humoristiske eller andre.

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen

Hansens falske forklaring sto sentralt i at Hofgaard og kollegaen delvis frifant Raa for noe av det varslede:

Undersøkelsen har heller ikke sannsynliggjort at det er tatt bilder av MA i tråd med det han har anført i sin klage. … Undersøkerne har i denne sammenheng lagt vekt på at OJRs oppfatning av omfang og innhold av kommunikasjon med MA, som MA oppfattet negativt, støttes av LKH.

LKH delte arbeidsstasjon med MA og OJR i den aktuelle perioden og var således vitne til samhandlingen dem imellom.

Rapport fra faktaundersøkelse, Moment Organisasjon og Ledelse AS

Hansens falske forklaring ble avslørt av taleopptak

Hansen forklarte seg imidlertid falsk.

På senere fremlagt taleopptak bekrefter Raa uttrykkelig og krystallklart at han fotograferte uten samtykke og sa han skulle lage kollasj av bildene – noe både han selv og Hansen nektet enhver kjennskap til under faktaundersøkelsen.

Hansen spredte oppfatningen at mobbing var fiktiv

Den nyansatte fortalte om mobbingen til flere sideordnede PwC-kollegaer. Advokatfullmektig Hansen ble spurt om dette av dem:

… med jevne mellomrom kom folk stadig og spurte om min forklaring fordi [NN] hadde sagt til de at jeg mobber han …

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen, erklæring

Advokatfullmektig Hansen fortalte kollegaene at mobbing var oppdiktet, og ble trodd. Den nyansatte som fortalte om mobbingen ble ikke trodd.

Hansen skrev senere til ledelsen i advokatfirmaet at hun følte frykt og redsel, og ba ledelsen sette en stopper for det hun beskrev som en målrettet og bevisst ondsinnet intern kampanje hun mente at kollegaen drev, med formålet å skade hennes karriere:

Jeg opplever også at han allerede forsøker å ramme min karriere .. jeg håper ihvertfall vi sammen kan gjøre noen grep i en periode frem til det forhåpentligvis roer seg.

Linn Katrin Hansens anmodning til ledelsen om å gripe inn mot kollegaen

Av: Michael Anderson, CFA