Kategorier
Artikler

PwCs Ole Raa hevdet falske voldsanklager var “med lite innlevelse” – hør og bedøm selv

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS innrømmet i en intern granskning å ha fremmet falske voldsanklager mot en kollega muntlig, på mail og gjennom skuespill.

Raa hevdet imidlertid de falske voldsanklagene var “med lite innlevelse” og var “lite overbevisende”. Gransker og mangeårig leder av Norsk Psykologforening, Tor Hofgaard, slo fast det totalt motsatte. Hør og bedøm selv her.

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa er opplyst om omtalen og er flere ganger bedt om å stille til intervju, men har ikke besvart forespørslene.

“Flåsete” “Sjargong”, og fotografering på arbeidspulten

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen fortalte at hun og advokatfullmektig Raa i fellesskap utsatte en nyansatt for “flåsete” “sjargong” over en lengre periode. I samme periode stilte Raa seg foran den nyansatte på arbeidspulten, lo og tok bilder uten samtykke, og sa han skulle lage en kollasj av bildene.

Raa og Hansen avgav begge falsk forklaring i granskningen, men den falske forklaringen ble avslørt av taleopptak – hør selv.

Falske voldsanklager og språkbruk under kursopphold

Under kursopphold i Helsinki mindre enn et år senere fremmet advokatfullmektig Raa en rekke falske voldsanklager mot samme ansatt, både muntlig, gjennom fysisk skuespill, og på mail i etterkant, samt brukte forulempende språkbruk. I etterkant ble det varslet om både handlinger som nyansatt og på kursopphold, og satt i gang en faktaundersøkelse.

Faktaundersøkelsen ble utført av Moment Organisasjon og Ledelse AS, der en av faktaundersøkerne var Tor Levin Hofgaard, mangeårig leder av Norsk Psykologforening.

Videoklipp video1.mov viser at OJR flere ganger ber MA om å holde seg unna ham, men også at han holder armene beskyttende opp foran ansiktet sitt som for å beskytte seg.

OJR ses bevege seg bort fra MA til enden av dansegulvet med den ene hånden hevet som om han er redd for MA.

Rapport fra faktaundersøkelse, Moment Organisasjon og Ledelse AS
Fra video av at Raa fremmer falske voldsanklager ved skuespill foran mange mennesker, inkludert PwC-kolleger, rett før han kastes ut av dørvakt. Senere gjentok Raa falske voldsanklager per e-post. Video er tilgjengelig.

Raa fremførte først at han tilgav kollegaen for å ha slått. Så fremførte han skuespill foran dørvakter og en rekke andre, inkludert fra PwC, om at han fryktet å bli slått for å få kollegaen kastet ut. Raa ble ikke trodd, og ble selv kastet ut. Etterpå gjentok han voldsanklagene på mail.

Raa innrømmet i etterkant at han hadde fremmet falske voldsanklager på kursoppholdet, men hevdet disse var gjort med “lite innlevelse” og var “lite overbevisende”. Faktaundersøkelsen slo fast det helt motsatte:

OJRs rop og de lydene han lager fremstår som om han faktisk blir slått.

Rapport fra faktaundersøkelse, Moment Organisasjon og Ledelse AS

Leseren kan selv bedømme om faktaundersøkernes eller advokatfullmektig Raas betegnelse har mest for seg:

Raa avviste at hendelsene skyldtes overstadig beruselse:

Det har ikke på noen tidspunkt vært hevdet fra noen av partene at hendelsen i Helsinki var forårsaket av overdrevet alkoholinntak, eller at noen av partene var overstadig beruset.

Advokatfullmektig Ole Jakob Raa, forklaring

Konkluderte med at falske anklager var sannsynliggjort

Granskerne konkluderte med at falske anklager var sannsynliggjort:

Moment er samlet sett av den oppfatning at det er sannsynliggjort gjennom både partenes forklaringer i kartleggingssamtaler, i etterfølgende merknader til rapportutkast, gjennom fremlagte video- og lydopptak, og gjennom etterfølgende e-postkorrespondanse mellom partene samme natt at OJR fremla en falsk anklage ovenfor MA om at MA skal ha angrepet ham fysisk og slått ham. Moment finner det på samme grunnlag også sannsynliggjort at OJR opprettholdt anklagen resten av kvelden og i påfølgende e-postutveksling dem imellom senere på natten.

Oppsummering fra faktaundersøkelse, Moment Organisasjon og Ledelse

Spredte inntrykket internt av at det varslede ikke hadde hendt

Advokatfullmektig Raa spredte omtale av granskningen internt i advokatfirmaet. I omtalen fremstilte han det som om hendelser dokumentert i rapporten ikke hadde funnet sted, til tross for ekstraordinært bevismateriale:

Etter rapportens ferdigstillelse, ble jeg informert av OJR om at rapporten inneholder feilaktige gjengivelser av hendelser, samt konklusjoner som ikke gjenspeiler hva som faktisk har skjedd.

Forklaring fra rettshjelper i skattegruppen, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Advokatfirmaet PwC villedet om hendelsene, vernet Raa og krevde taushet

Partner Pål Tangen Heggernes () distribuerte senere et internt rundskriv som vernet Raa og villedet om hendelsene varslet om. Raas handlinger ble tonet ned og holdt hemmelig av Heggernes, og han ble vernet mot reaksjon for å ha løyet til faktaundersøkerne, og for fotografering på arbeidspulten og kollasj-utsagn.

Samtidig krevde advokatfirmaet taushet om sannheten om hva som hadde hendt, og brukte oppsigelsestrussel for å stoppe varsling til Arbeidstilsynet.

Av: Michael Anderson, CFA