Video av BAHR-advokat Ole Jakob Raa er tilgjengelig

BAHR-advokat Ole Jakob Raa () sitt voldsskuespill er nå tilgjengelig for innsyn på video.

I etterkant av publisering av pwcsaken.no har det oppstått uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å revurdere hva som skal publiseres og ikke.

Kort etter publisering av pwcsaken.no svarte PricewaterhouseCoopers-advokatfullmektiger med en kampanje med falske anklager. Ingen av de omtalte avkreftet å ha deltatt. Som motsvar ble det gitt tilbud om å avpublisere nettstedet om advokatfullmektigenes påstander kunne vises sanne.

I samme anonyme kanaler først brukt av de PwC-ansatte, blir det nå spredt et omfang av svært aggressive påstander i hatefulle ordelag om at de dokumenterte hendelsene ganske enkelt ikke stemmer – at de er uriktige, feil og aldri har funnet sted.

Dette har nødvendiggjort en revurdering av opprinnelige selvpålagte begrensninger av hva som skal publiseres.

Ole Jakob Raa BAHR
Bilde fra video. Advokaten har selv bekreftet at gjentatte og vedvarende falske voldsanklager fremmet til en krets advokatkolleger og andre ikke skyldtes overstadig beruselse.

Tilgjengeliggjøring av video av advokat Ole Jakob Raa

I lys av navngitte PwC-ansattes kampanje, samt vedvarende anonyme, svært aggressive, hatefulle og grunnløse påstander om at innholdet på sidene er uriktig og feil, er det nødvendig å tilgjengeliggjøre hele videoen av BAHR-advokatens fingerte voldsskuespill.

Hvordan få oversendt

For oversendelse av videoen, send en epost til andersonepost@gmail.com, der du skriver at du ønsker å se videoen for å kontrollere at informasjonen om innholdet i den er korrekt, og bekrefter at du ikke kommer til å laste den opp til allmennheten. Du vil da motta en lenke for nedlasting.