Kategorier
Artikler

PwCs Cecilie Aas lagde bevisst villedende “dokumentering” om verneombud-trussel

Styremedlem i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, advokat Cecilie Pande Dramstad Aas, deltok i et møte der PwCs nasjonale HR-direktør prøvde å avskrekke en ansatt fra å snakke med verneombudet, ved å true med mulig advarsel om det ble snakket med verneombudet.

Da den ansatte innvarslet hendelsen som lovbrudd, produserte advokat Aas i hemmelighet for den ansatte en e-post med “dokumentering” på at noe slikt aldri hadde hendt.

Styremedlemmets problem er at ytringene ble fanget på taleopptak.

Styremedlem Cecilie Pande Dramstad Aas og HR-direktør Halvorsen ble informert om omtalen og sterkt oppfordret til å stille til intervju, men besvarte ikke henvendelsen.

PwCs nasjonale HR-direktør forsøkte å avskrekke fra å snakke med verneombud

Nasjonal HR-direktør i PricewaterhouseCoopers, Kristin Hesla Halvorsen (), forsøkte i et møte å avskrekke en ansatt fra å snakke med verneombud. Fire deltok i møtet: Halvorsen, styremedlem og direktør Cecilie Pande Dramstad Aas (), en HR-medarbeider, og den ansatte.

Halvorsen slo fast, etter uttrykkelig spørsmål, at hvis det ble snakket med verneombudet om visse hendelser tilknyttet arbeidet, så betød dette at den ansatte ikke var “ferdig med saken”, som betød at man skulle vurdere å gi advarsel.

Taleopptak fra møtet

Varsling om lovbrudd overfor direktør Aas kort etter

Kort etter samme dag møttes den ansatte og advokat og direktør Cecilie Pande Dramstad Aas. Den ansatte uttalte at trusselen om mulig advarsel for å snakke med verneombud utgjorde brudd på arbeidsmiljøloven. Aas avviste dette umiddelbart.

Advokat Aas produserte “dokumentering” i hemmelighet

Hemmelig for den ansatte skrev advokat Aas senere samme dag en epost uttrykkelig ment å “dokumentere opp” hendelsene. I eposten slår advokat Aas fast at den ansatte ikke hadde blitt frarådet å snakke med verneombudet:

Han gjorde da et nummer ut av at dere aktivt hadde rådet han fra dette [=å snakke med verneombud] som var brudd på diverse bestemmelser.

Jeg var tydelig på at jeg ikke var enig i at dere hadde frarådet han dette (..)

Jeg ville gjerne bare dokumentere opp dette da jeg frykter siste ord ikke er sagt fra hans side i denne saken.

Mail fra advokat, direktør og styremedlem Cecilie Pande Dramstad Aas

Advokat Aas’ “dokumentering” ble hemmeligholdt for den ansatte på tidspunktet og i varslingsbehandlingen. Den ble først oversendt etter innsynbegjæring til advokatfirmaet på Datatilsynets mal. (PDF av innsynsbegjæring).

Varsling gjennom varslingskanalen

Det var rett at siste ord ikke var sagt. Den ansatte varslet ikke lenge etter gjennom varslingskanalen, med direkte sitat av samtalen, og oppfordring til å ta kontakt om noen nektet for sitatene.

Varselet gjennom varslingskanalen ble imidlertid avvist – varslingsmottaker og advokat Gunnar Holm Ringen slo fast at den ansatte aldri hadde blitt forsøkt avskrekket fra å snakke med verneombudet med trussel om mulig advarsel, i strid med hva som kan høres på opptaket, uten å gi noen forklaring på hva samtalesitatene kunne bety.

Oppdatering september 2022: Advokat Pande Aas er fjernet fra advokatfirmaets nettsider og ansatteliste.

Av: Michael Anderson, CFA