Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers nasjonale HR-direktør, Kristin Hesla Halvorsen, truet ansatt med mulig advarsel for å snakke med verneombud. Hør selv her.

Nasjonal HR-direktør i PricewaterhouseCoopers, Kristin Hesla Halvorsen, kalte inn ansatt til møte der hun prøvde å avskrekke fra å snakke med verneombudet, ved å true med at det skulle vurderes å gi advarsel om den ansatte snakket med verneombudet.

Halvorsens ord ble fanget opp på taleopptak, og den ansatte beskrev hendelsen som lovbrudd og varslet gjennom varslingskanalen. PwC hevdet uriktig at hendelsen aldri fant sted, og styremedlem i advokatfirmaet produserte bevisst villedende “dokumentering” som tildekket hva som hadde hendt.

Ytringene kan høres her.

Hesla Halvorsen og advokat og styremedlem Cecilie Aas ble forelagt omtalen og bedt stille til intervju via brev og tekstmelding, men besvarte ikke forespørselen.

Dokumentasjon etter “flåsete” “sjargong” og fotografering på arbeidspulten

Advokatfullmektig Linn Katrin Hansen () beskrev i faktaundersøkelse at hun og Ole Jakob Raa () i fellesskap hadde utsatt en nyansatt for det hun kalte en “flåsete” “sjargong”. Mens Raa visste den nyansatte sleit i jobben stilte han seg uten samtykke foran ham på arbeidspulten, tok bilder og lo, og sa han skulle lage kollasj av bildene han tok. Etter en periode med dette begynte den nyansatte å først skrive ned enkelte kommentarer, så ta taleopptak.

PwC-fullmektigene Raa og Hansen skulle begge avgi falske forklaringer om hendelsene – falske forklaringer som ble avslørt av nettopp taleopptak nær et år senere:

Advokatfullmektigers falske forklaring ble avslørt av taleopptak – hør selv.

Totalt taushetspålegg

PwCs HR-funksjon hadde i forkant ilagt den ansatte totalt taushetspålegg om hendelser i tilknytning til arbeidsplassen. PwC konsulterte en ekstern advokat, og den ansatte ble skriftlig pålagt å være “ferdig med saken”. Å ikke være “ferdig med saken” betød at det skulle vurderes å gi advarsel.

Denne saken skal ikke diskuteres med noen, verken involverte parter eller ikke-involverte parter. Ethvert forsøk på å ta opp denne saken i etterkant vil tolkes som at han ikke er ferdig med saken, og dette er da et brudd på den tredje formildende faktoren om at han nå har lagt det bak seg, og vi må da vurdere muntlig eller skriftlig advarsel.

Skriftlig pålegg fra PricewaterhouseCoopers

Trussel i møte, om mulig advarsel for å snakke med verneombud

Få dager etter ble den ansatte innkalt til møte av nasjonal HR-direktør Kristin Hesla Halvorsen (). Halvorsen blir spurt direkte om konsekvensene av å snakke om hendelsene med verneombudet, og slår fast at dette betød å ikke være “ferdig med saken”, som betød at man ville vurdere å gi advarsel etter å ha snakket med arbeidsrettsadvokat.

Ytringene kan høres her:

NN; Premisset her var jo at dersom jeg snakket om dette, så ville det utløse en advarsel?

KHH?: Mhm.

NN: Gjelder det også å snakke om det med verneombudet?

KHH: Da er du ikke ferdig med saken, tenker jeg.

NN: Så da, det hadde..

KHH: Da tenker jeg at da er du ikke ferdig med saken. Hvis noen på arbeidsplassen utenom vi som er i dette rommet må involveres..

NN: Ja?

KHH: så tenker jeg at da er du ikke ferdig med saken.

NN: Da hadde det i utgangspunktet utløst en advarsel?

KHH: Nei, altså, da måtte vi vurdert det da, og snakket med en arbeidsrettsadvokat.

Møte mellom Kristin Hesla Halvorsen, Aas, HR-medarbeider og den ansatte

Varslet om hendelsene umiddelbart – styremedlem “dokumenterte” at noe slikt aldri hadde funnet sted

Den ansatte varslet om hendelsene umiddelbart, og at dette utgjorde lovbrudd, overfor styremedlem i advokatfirmaet, advokat og direktør Cecilie Pande Dramstad Aas (), som var tilstede i møtet.

Styremedlem Aas produserte da, uten å fortelle den ansatte om det, bevisst villedende epost-“dokumentasjon”, som fremstilte det som om hendelsen aldri hadde funnet sted:

Han gjorde da et nummer ut av at dere aktivt hadde rådet han fra dette [å snakke med verneombud] som var brudd på diverse bestemmelser. Jeg var tydelig på at jeg ikke var enig i at dere hadde frarådet han dette … Jeg ville gjerne bare dokumentere opp dette da jeg frykter siste ord ikke er sagt fra hans side i denne saken.

Advokat, direktør og styremedlem Cecilie Pande Dramstad Aas, epost samme dag

Aas visste imidlertid ikke, når hun produserte den villedende epost-“dokumenteringen”, at det fantes bevis for hva som ble sagt i møtet. Cecilie Aas’ epost ble hemmeligholdt under varslingsbehandling, men senere gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.

Varslet også om hendelsene gjennom varslingskanal

Den ansatte varslet også kort etter om hendelsene gjennom den offisielle varslingskanalen, der varsel ble behandlet av varslingsmottaker Gunnar Holm Ringen. Ringen skulle senere hevde at det aldri var forsøkt å avskrekke fra å snakke med verneombudet med trussel om mulig advarsel.

Av: Michael Anderson, CFA – oppdatert: innsynsbegjæring