Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers kjempegebyr for brudd på hvitvaskingsloven – “fremstår som oppkonstruert”

Finanstilsynet ilegger PricewaterhouseCoopers AS overtredelsesgebyr på kr 3,2 millioner for mange grove brudd på hvitvaskingsloven, og skriver at deler av PwCs argumentasjon “fremstår som oppkonstruert”.

PricewaterhouseCoopers har gitt sin kommentar til vedtaket.

Vedtar kjempegebyr

Finanstilsynet har ilagt PricewaterhouseCoopers et gebyr på kr 3,2 millioner for brudd på hvitvaskingsloven, skriver tilsynet på sine nettsider. Vedtaket er på 17 sider, og gir en inngående beskrivelse av grunnlaget for gebyret, samt kommenterer PwCs argumenter for å ikke ilegge gebyr.

PwC har kommentert vedtaket på sine nettsider.

Manglende risikovurdering for virksomhetene

Det skal gjøres individuelle risikovurderinger for hver kunde. Finanstilsynet skriver at PwC hadde “et mangelfullt utgangspunkt for risikovurderingen” og gjorde “manglende vurderinger”. Vedtaket påpeker at ca 99,5% av kundene ble kategorisert på samme risikonivå. Videre at:

Tatt i betraktning selskapets omfattende virksomhet, fremstår det svært mangelfulle arbeidet revisjonsselskapet har nedlagt i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen som enda mer alvorlig.

Finanstilsynets vedtak

PwC kommenterer at man “gjør en detaljert risikovurdering for hele virksomheten som sikrer målrettede tiltalt“.

Rutiner for kundetiltak og aksept av kunder – fant grovt brudd

Revisjonsselskaper skal ha rutiner for kundetiltak og etablering av kundeforhold. Finanstilsynet skriver at man i PwC fant “mangelfulle rutiner for risikoklassifisering av den enkelte kunde”, og “at bruddet er grovt”. Videre at det ble funnet “mangelfulle rutiner” som utgjør “brudd på hvitvaskingsloven § 8” ved aksept av kunder.

PwC kommenterer at man har “rutiner for kundetiltak og aksept av- og videreføring av kunder“.

PwC anfører selvmotsigelse – Finanstilsynet svarer

PwC anfører at det er en selvmotsigelse mellom hvordan Finanstilsynet omtaler manglene i den virksomhetsrettede risikovurderingen, og omtalen i oppsummeringen, som gjør det vanskelig for PwC å ivareta sine interesser. Finanstilsynet svarer at PwCs anførsel “fremstår som oppkonstruert“.

Andre anførsler fra PricewaterhouseCoopers AS

PwC anførte at vedtaket og prosessen innebærer:

  • brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
  • brudd på forvaltningsloven
  • brudd på reglene om habilitet
  • brudd på retten til kontradiksjon
  • brudd på selvinkrimineringsvernet
  • at Finanstilsynets vurdering er feil, og at det som kalles svært mangelfullt ikke egentlig er det
  • at Finanstilsynets kritikk til dels ikke passer på PwC
  • at Finanstilsynet ønsker å statuere et eksempel
  • at det gis en sanksjon som er urimelig sterk

Finanstilsynet avviste disse påstandene.

Av: Michael Anderson, CFA