Kategorier
Artikler

PricewaterhouseCoopers forteller utad om en etisk “code of conduct” – fantes ikke i varslingssvar

PricewaterhouseCoopers beskriver seg selv utad som å ha en særlig “etisk kode” for sine ansatte, som kalles “Code of Conduct”. Ansatte blir rådet til å bruke denne som salgsargument i anbudsprosesser.

Etter flere varsler fantes det imidlertid ikke en eneste henvisning til eksistensen av noen “Code of Conduct” i noen av varslingssvarene, eller at noen oppførsel ble vurdert opp mot denne.

Fremstilling utad av å ha en “Code of Conduct”, og bruk internt

PricewaterhouseCoopers fremstiller seg selv utad som å ha en særlig “etisk kode” for sine ansatte, kalt “code of conduct”. Denne ble fremhevet av partner Herman Skibrek i en varslingssak omtalt i Advokatbladet:

– Code of Conduct er bygget opp rundt våre verdier, og tydeliggjør krav til atferd i praksis.

Partner i PwC, Herman Skibrek, artikkel i Advokatbladet

Slik også påpekt av PricewaterhouseCoopers på deres nettsider:

We also have a code of conduct for all PwC people and firms.

PricewaterhouseCoopers Norge

På intranettet ble det skrevet at man kunne bruke utsagn om “Code of Conduct” som argument for å hjelpe seg i anbudsprosesser, at de som utlyser anbud vil være mer tilbøyelige til å tildele anbud om man sier man har en slik etisk kode.

Fullstendig fravær av “Code of Conduct” i varslingssvar

En ansatt i PricewaterhouseCoopers varslet og forsøkte å få hendelser vurdert mot påstått etisk “Code of Conduct” flere ganger:

Jeg opplever voldsanklagene og “mobbingen” sett i sammenheng som et soleklart brudd på Code of Conduct, og noe som har forverret arbeidssituasjonen for meg.

Internt varsel

Forholdet fremstår som brudd på Code of Conduct, “Build trust in each other”, ved å ikke behandle [NN] med “fairness”, “care” og “respect”

Internt varsel 2

Forholdet fremstår som å utgjøre grovt brudd på Code of Conduct, og ulovlig gjengjeldelse.

Internt varsel 3

Varslingsmottaker på tidspunktet var advokat, partner og tidligere førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen.

Ingen av varslingssvarene til den ansatte inntok en eneste henvisning til at det fantes noen slik “Code of Conduct”. Selv om varslene uttrykkelig skrev at oppførselen varslet om brøt mot “Code of Conduct” og ba om at hendelsene ble vurdert opp mot denne, ble varslingssvarene skrevet uten en eneste henvisning til at det engang finnes noen slikt.

Av: Michael Anderson, CFA