Kategorier
Artikler

BAHR ansetter advokat som avgav falsk forklaring

Advokat Ole Jakob Raa () ansettes av BAHR for å jobbe i gruppen for kapitalforvaltning.

BAHR-advokat Ole Jakob Raa ble i sin forrige jobb formelt intervjuet av granskere i en overgrepssak. Granskningen konkluderte i en granskningsrapport med at Raa hadde fremmet falske voldsanklager mot en kollega muntlig og skriftlig. Raa hevdet at de falske voldsanklagene var uten innlevelse, mens granskerne kom til motsatt resultat – hør og bedøm selv .

Raa nektet imidlertid overfor granskerne å ha fotografert kollegaen ved arbeidspulten uten samtykke og sagt han skulle lage en kollasj av bildene han tok. Raas forklaring var falsk – på et senere fremlagt taleopptak forteller Raa uttrykkelig å ha gjort det samme han nektet for i granskningen.

Raa fortalte også psykologer som intervjuet ham at han brukte en kvinne i en falsk anklage han fremsatte skriftlig mot varsleren.

Innholdsfortegnelse
Faktaundersøkelse ved Moment Organisasjon og Ledelse

Mange reaksjoner på ansettelsen i sosiale medier var sterkt negative til BAHR:

ole jakob raa bahr 1
ole jakob raa bahr 2
ole jakob raa bahr 3
bahr

Oppdatert 25.03 – utsagn til psykologer i intervju